Технологии

Всички ръководители на технологични компании, които се занимават със софтуер, хардуер и технологични услуги са наясно, че ясната визия и способността за адаптиране към иновациите са от критино значение за бъдещето на тяхната организация.

Прилагането на опита на
Vertuco от други сектори, може да бъде много ползен при справят със иновационните цикли, с които трябва да се справят технологичните компании.

Публикации

Истинско решение

Vertuco е българска консултантска компания, към която успешните мениджъри се обръщат когато срещат тежки бизнес проблеми.