Услуги

Нашите консултантски услуги са насочени към въпросите, които са от критично значение за нашите клиенти: иновациите в бизнеса, стратегическото планиране, организация на хората, оперативна ефективност, информационни технологии, отношенията с клиенти и устойчивото развитие.

Ние предлагаме дълбока функционална експертиза, но сме известни с нашият холистичен подход: ние предлагаме добавената стойност от различни сектори и организации.

Ние създаваме мултиплициращ положителен ефект чрез оптимизиране на всички звена във вашата организация, а не само на части от нея.

Публикации

Истинско решение

Vertuco е българска консултантска компания, към която успешните мениджъри се обръщат когато срещат тежки бизнес проблеми.