Фармация

Фармацевтичните компании са изправени пред драматични промени в поведението на клиентите, динамиката на пазара и регулаторните изисквания.

Ние помагаме на фармацевтичните компании да предлагат по-голяма добавена стойност на пациентите, да развиват иновации и намаляват разходите и сложността на своята организация.

 

Публикации

Истинско решение

Vertuco е българска консултантска компания, към която успешните мениджъри се обръщат когато срещат тежки бизнес проблеми.